Helsingin kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen keskuskirjasto on vuodesta 1995 toiminut Monikielisenä kirjastona (ennen Ulkomaalaiskirjasto) Suomessa. Tehtävää varten kaupunginkirjasto saa erityistä valtionavustusta.

Monikielinen kirjasto ja sen kokoelma sijaitsee Helginsin Pasilan kirjaston osastoilla. Kokoelmaan kuuluu kirjallisuutta yli 80 kielellä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Lisäksi kirjaston kokoelmaan kuuluu musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja.

Monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Päävastuu vieraskielisen väestön kirjastopalveluista on edelleen kunnilla.

Monikieliseen kirjastoon hankitaan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa sellaisilla kielillä, jotka ovat meillä harvinaisia. Tähän ei sisälly pohjoismaiset kielet eivätkä englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja venäjä.

Paikkakuntasi kirjasto tilaa sinulle toivomasi aineiston Monikielisestä kirjastosta.

Voit selata valikoimaa HelMet-verkkokirjastossa.

 

Lähde: kirjastot.fi