Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Lähetä viesti kirjastolle
Pakollinen tieto
Arenan versio: 4.2.1
Versionro:
Version pvm.: 16.6.2020 14:11
Keskitetyn palvelun versio: 4.2.0
Keskitetyn palvelun versionro:
Keskitetyn palvelun pvm.: 13.3.2020 14:13
Toimipistetunnus: 176485460
Toimipisteen nimi: AFI000034
Arena-jäsentunnus: 176485468
Arena-käyttäjänimi AFI000034
Asennuksen id: 176485416
Asennuksen tunnus: IFI000022
Asennuksen nimi: IFI000022
Sivuston id: 243404020
Sivuston tunnus: Kirikirjastot
Sivuston nimi: Kirikirjastot responsive